วิธีการโอนย้ายโดเมนเนม (Domain Transfer)

  1. โดเมนเนมของคุณจะต้องไม่หมดอายุ เราขอแนะนำว่าควรทำการย้ายก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ 30 วัน เพื่อที่จะมีเวลาเหลือสำหรับดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป
  2. ในการโอนย้ายโดเมนคุณจำเป็นต้องมี Authentication code หรือ Secret code เพื่อทำการย้ายโดเมนมาไว้ที่เรา โดยสามารถขอ code ดังกล่าวได้ จากบริษัทจดทะเบียนโดเมนเดิมของคุณ
  3. เราไม่สามารถทำการย้ายโดเมนที่เพิ่งจดทะเบียนหรือต่ออายุมาน้อยกว่า 60 วันได้ คุณจำเป็นต้องรอจนครบ 60 วันก่อน จึงจะสามารถทำการโอนย้ายโดเมนมาที่ TrueUnlimitedHost ได้
  4. ต้องแน่ใจว่าโดเมนของคุณไม่ถูกล๊อคจากบริษัทจดทะเบียนเดิม กรุณาติดต่อกับบริษัทจดทะเบียนเดิม เพื่อยืนยันว่าไม่มีการล๊อคโดเมนในขณะที่ทำการโอนย้าย (บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมักจะล๊อคโดเมนโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย)
  5. บริการโอนย้ายโดเมนจะต่ออายุให้ 1 ปีนับจากวันที่หมดอายุ ดังนั้นระยะเวลาที่เหลือจากของเดิมจะยังคงอยู่ครับ

สรุปขั้นตอนในการโอนย้ายโดเมนเนม:

  1. ขอ Authentication code และขอปลดล๊อคโดเมนกับทางบริษัทจดทะเบียนเดิม
  2. ต้องแน่ใจว่าอีเมล์ Administrator และ Registrant ของโดเมนที่ต้องการโอนย้ายเป็นของคุณ (เพราะในขั้นตอนที่ 3-5 จะมีการติดต่อไปยังอีเมล์ดังกล่าว)
  3. รออีเมล์ Transfer request จาก TrueUnlimitedHost เพื่อทำการยืนยัน (ใส่ Auth code) หากไม่มีอีเมล์ส่งถึงคุณภายใน 24 ชั่วโมง โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อตรวจสอบ
  4. รออีเมล์ Transfer confirmation จากบริษัทจดทะเบียนเดิมเพื่อทำการยืนยัน
  5. เมื่อการโอนย้ายโดเมนเนมเสร็จสิ้นจะมีอีเมล์แจ้งให้คุณทราบครับ