ข้อแนะนำในการเลือกโฮสติ้ง (Web Hosting)

ในการเลือกเว็บโฮสติ้งให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณนั้น มีบางสิ่งที่จำเป็นต้องทราบในการพิจารณา เพื่อให้สามารถเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด

 1. ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ
  ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการควรให้ความสำคัญเป็นประการแรก เพราะหากเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่ไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญของคุณอาจสูญหายหรือไม่ได้รับบริการที่น่าพอใจ ควรเลือกผู้ให้บริการที่เป็นบริษัท และมีประสบการณ์ในสายงานด้านนี้มาพอสมควร เพื่อที่คุณจะมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการจะสามารถดูแลเว็บไซต์ของคุณได้เป็นอย่างดี หลายครั้งที่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลเลิกกิจการ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้ และที่สำคัญที่สุดคือ โดเมนเนมที่จดไว้กับผู้ให้บริการรายนั้น อาจไม่สามารถนำกลับมาต่ออายุได้

 2. ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
  ขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลต้องเพียงพอสำหรับข้อมูลของเว็บไซต์ อีเมล์ รวมถึงฐานข้อมูล เราอาจคำนวณได้โดยดูจากขนาดของเว็บไซต์ในเครื่องของเราที่ทำไว้ ดูจากจำนวนผู้ใช้งานอีเมล์ (Email Account) ว่าบริษัทของเรามีการใช้งานกี่ user และแต่ละ user เราจะจัดสรรพื้นที่ให้เท่าไร จากนั้นเราจะได้ขนาดพื้นที่คร่าวๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ แต่ก็ควรเช่าพื้นที่เผื่อไว้เพื่อรองรับการเติบโตของเว็บไซต์ และจำนวน user ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

 3. โปรแกรมภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์
  คุณต้องทราบก่อนว่าเว็บไซต์ของคุณมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งใดในการจัดทำ ซึ่งจุดนี้มีผลต่อการเลือกโฮสติ้ง เช่น ภาษาในการเขียนโปรแกรมที่ใช้ได้แก่ ASP, ASP.NET และฐานข้อมูล MsSQL คุณก็จำเป็นต้องเลือกโฮสติ้งที่เป็นระบบ Windows แต่หากคุณใช้ PHP และ MySQL หรือใช้ CMS เช่น Joomla, WordPress, phpBB, SMF ฯลฯ ในการจัดทำเว็บไซต์ คุณก็ควรเลือกโฮสติ้ง Unix เป็นต้น ซึ่ง hosting ที่เป็นระบบ Unix นั้นจะมีค่าบริการที่ถูกกว่า Windows ดังนั้นจึงควรเลือกโฮสติ้งให้ตรงกับโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ

 4. ประสิทธิภาพของเครื่อง Server
  คุณควรที่จะทราบก่อนว่าสเป็คของเครื่อง Server ที่จะมาใช้เก็บข้อมูลของคุณนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง CPU, RAM หรือ Harddisk มีขนาดเท่าไร เพราะเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการทำงานและการให้บริการของ Server อย่างมาก ซึ่งหากคุณเลือกสเป็คเครื่อง Server ที่ต่ำ อัตราค่าบริการอาจจะมีราคาถูกกว่าเครื่องที่สเป็คสูง แต่ประสิทธิภาพและความเร็วในการให้บริการก็จะลดลงด้วย

 5. จำนวนลูกค้าต่อเครื่อง Server ที่ให้บริการ
  การกำหนดจำนวนลูกค้าต่อ Server หนึ่งเครื่องให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำนวนลูกค้าต่อเครื่อง Server ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ Server ประสบการณ์ และนโยบายของผู้ให้บริการ

 6. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
  เว็บโฮสติ้งที่ดีต้องมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว หาก Hosting ของคุณตั้งอยู่ที่ ISP ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่แล้วละก็ จะช่วยทำให้การรับส่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณไปยังลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 7. สถานที่ตั้งของ Server
  การพิจารณาที่ตั้งของ Server ก็มีความสำคัญเพราะมีผลกับความเร็วในการเรียกชมเว็บไซต์ เช่น ถ้ากลุ่มลูกค้าของคุณอยู่ต่างประเทศคุณอาจเลือกโฮสติ้งที่อยู่ในประเทศนั้นๆ แต่ในทางกลับกันระยะเวลาในการอัพโหลดเว็บไซต์ หรือเมื่อมีปัญหาแล้วต้องการสอบถามไปยังผู้ให้บริการ ก็อาจไม่ได้รับความสะดวกหากเทียบกับการใช้บริการโฮสติ้งภายในประเทศ กรณีที่คุณเป็นบริษัทและมีการใช้งานรับส่งอีเมล์ผ่านโฮสติ้งอยู่ตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ใช้โฮสติ้งต่างประเทศ เพราะอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยัง Server ได้ช้า

 8. ระบบสำรองข้อมูล (Backup)
  เว็บโฮสติ้งที่ดีควรมีระบบสำรองข้อมูล (Backup) เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์สูญหาย โดยคุณสามารถเรียกข้อมูลที่ Backup เอาไว้กลับมาให้บริการได้

 9. ปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้ (Bandwidth)
  Hosting บางแห่งจะมีการจำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มีการรับส่งเข้าออกจากเว็บไซต์ของคุณ โดยบางแห่งจะสามารถรับส่งได้ไม่จำกัด หรือบางแห่งอาจจะมีการกำหนดเอาไว้
  เช่นต่อเดือนสามารถรับส่งได้ 100 GB ซึ่งหากเกินก็อาจจะมีการระงับการให้บริการ หรือคิดเงินเพิ่มต่อจำนวนข้อมูลที่มีการรับส่งเพิ่มมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้นี้จะคำนวณจากทุกกิจกรรม ทั้งการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ การเรียกชมเว็บไซต์ของลูกค้า การรับส่งอีเมล์ของทุก user เป็นต้น หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเลือก bandwidth เท่าไร อาจขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการได้

 10. ค่าบริการ
  อัตราค่าบริการที่ Web Hosting เรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือรายปีนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพของ Hosting โดยราคาค่าบริการบางแห่งอาจเริ่มต้นที่หลัก 10 บาท
  ไปจนถึงหลักพันบาทต่อเดือน โดยทั่วไปผู้ให้บริการ Web Hosting จะมีบริการให้เลือกอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งคุณอาจขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ


  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนในการเลือก Hosting สำหรับเก็บรักษาข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้ดีตั้งแต่แรก เพราะหากมีปัญหาและคุณต้องย้าย Hosting จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้นใช้เวลาเลือกซักนิดจะได้ใช้ไปนานๆ ครับ

เลือกแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งของคุณ