วัฏจักรชีวิตของโดเมนเนม (Domain Cycle)

สิ่งแรกที่คุณควรทราบในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์ก็คือ "วัฏจักรชีวิตของโดเมนเนม":

  1. ช่วง Active (1-10 ปี) หลังจากที่จดทะเบียน โดเมนนั้นๆ ก็จะมีสถานะ active ซึ่งคุณสามารถเลือกจดทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 10 ปี โดยส่วนมากจะจดกันที่ 1-2 ปี แล้วค่อยมาทำการ renew อีกครั้งเมื่อโดเมนนั้นหมดอายุ

  2. ช่วง On Hold (1-45 วัน) เมื่อนายทะเบียน (registrar) ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของโดเมน (registrant) หลังจากที่โดเมนหมดอายุ นายทะเบียนอาจจะทำการลบโดเมนได้ แต่อย่างไรก็ตามโดเมนสามารถใช้งานต่อไปได้อีกประมาณ 1 ถึง 45 วันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งในระยะนี้โดเมนเนมยังคงอยู่ในระบบของ Shared Registry System (SRS)

  3. ช่วง Redemption Grace Period (30 วัน) หลังจากผ่านช่วง on hold มาแล้ว, โดเมนเนมจะยังคงอยู่ในระบบต่ออีก 30 วันซึ่งจะเป็นช่วงที่เรียกว่า Redemption Grace Period (RGP) ระหว่างนี้, บุคคลทั่วไปยังไม่สามารถซื้อโดเมนนี้ได้ แต่โดเมนก็จะไม่ทำงาน ช่วงนี้คือโอกาสที่เจ้าของโดเมนยังคงสามารถทำการ renew ได้ แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่แนะนำให้เสี่ยงเพราะด้วยปัจจัยต่างๆ โดเมนอาจจะหมดอายุลงได้ก่อนผ่านช่วงเวลานี้ไป

  4. ช่วง Deletion (5 วัน) คือช่วงเวลาที่โดเมนจะหมดอายุจริง แต่อาจจะมีเวลาอยู่ประมาณ 5 วันที่โดเมนยังคงอยู่ใน Shared Registry System และคนทั่วไปยังคงไม่สามารถช้อนซื้อได้ ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายที่้เจ้าของโดเมนยังสามารถทำการ renew โดเมนของตนได้อยู่

  5. ช่วง Available เมื่อโดเมนหมดอายุอย่างสมบูรณ์ ก็จะถูกปล่อยออกมา ให้สาธารณชนสามารถซื้อได้ เหมือนโดเมนที่ยังไม่เคยถูกจดทะเบียนมาก่อน