การใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express จากนั้นให้เลือกเมนู Tools > Accounts จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

2. กดปุ่ม Add แล้วเลือกแถบ mail จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้กรอกชื่อหรือ Email ของคุณ


3. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ป้อน Email ของคุณ


4. จากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ป้อน mail.ชื่อโดเมนของคุณ


5. จากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป โดยให้กรอก Email และ Password ของคุณ


6. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next อีกครั้งและกดปุ่ม finish ตามลำดับ ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้งอีเมล์ของคุณ

Powered By