การอัพเว็บสำเร็จรูปขึ้น Server

การเตรียมฐานข้อมูล MySql บน Server

 1. ก่อนอื่นต้องเข้าไปใน control panel และทำการสร้างฐานข้อมูล MySql โดยคลิกที่ MySQL Management
 2. ใส่ชื่อฐานข้อมูลตามที่ต้องการ พร้อมกับตั้งรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล
 3. จากนั้นคลิกที่ phpMyAdmin จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม phpMyAdmin
 4. login โดยชื่อ user จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ ฐานข้อมูลที่ตั้งไว้ จากนั้น กรอกรหัสผ่าน
 5. เมื่อ login ได้แล้ว คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล ตรงเมนูด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ SQL จะพบกับหน้าจอ สำหรับสร้างตารางข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อทำการ upload ไฟล์ฐานข้อมูล (ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .sql เช่น nuke.sql) จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของเรา จากนั้นคลิกปุ่ม GO แล้วรอสักครู่ โปรแกรมจะสร้างตารางข้อมูลให้
 6. เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานผลให้ทราบเป็นอันจบขั้นตอนสำหรับการเตรียมฐานข้อมูล

(ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสคริปต์ทุกตัวที่ต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySql)

การ Upload ไฟล์

 1. ก่อนทำการ upload ไฟล์ขึ้นไปไว้บน Server จะต้องทำการแก้ไขไฟล์ config ของโปรแกรม โดยให้เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล, username, password ให้ตรงกับที่ได้ตั้งไว้บน Server

  Host: localhost
  Database name: ใส่ตามที่ได้ add ไว้ใน control panel
  Username: ใช้ชื่อเดียวกันกับ database ที่ได้ add ไว้
  Password: ใส่ตามที่ได้ตั้งไว้ตอนสร้างฐานข้อมูล


 2. ทำการ Upload ไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปไว้บน Server ผ่านทาง FTP Program หรือผ่าน IE

 3. เมื่อ upload เสร็จแล้วทดสอบการใช้งาน (phpnuke) โดยเรียกผ่านทาง browser เช่น http://www.yourdomain.com/html/