วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android

จะแบ่งการตั้งค่าออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีไม่เคยมี Email account บนเครื่องมาก่อน
หมายเหตุ: ต้องปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน wifi ก่อนครับ และให้ใช้ EDGE หรือ 3G ในการเชื่อมต่อกับ server เพื่อตั้งค่าอีเมล์ เมื่อระบบเช็คการตั้งค่าทั้งขารับ (IMAP) และขาส่ง (SMTP) ผ่านแล้วจะมีให้เลือกว่าต้องการโหลดเมล์ผ่าน wifi หรือไม่เราจึงค่อยติ๊กเลือกตรงนี้ครับ
1.1 เข้าไปที่เมนู Email > Add email account
Email address: ใส่ Email account ที่ต้องการเพิ่มลงในเครื่อง Android
Password: ใส่ password ของ account ดังกล่าว
จากนั้นให้เลือกที่ Manual setup


   
1.2 เลือกประเภท IMAP account
   
1.3 การตั้งค่า Incoming server settings ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
User name: ใส่ Email address
Password: ใส่ password ของ account ดังกล่าว
IMAP server: ใส่ mail.yourdomain.com
(เช่น mail.asiahostsolution.com)
Security type: เลือก None
Port: ใส่เลข 143
IMAP path prefix: ไม่ต้องกรอก
เมื่อกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ครบแล้วให้กด Next จากนั้นรอระบบเช็คความถูกต้องสักครู่ หากไม่ผ่านให้ตรวจสอบการตั้งค่าอย่างละเอียดอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
   
1.4 การตั้งค่า Outgoing server settings ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
SMTP server: ใส่ mail.yourdomain.com
(เช่น mail.asiahostsolution.com)
Security type: เลือก None
Port: ใส่เลข 25 ติ๊กเลือก Require sign-in
User name: ใส่ Email address
Password: ใส่ password ของ account ดังกล่าว
เมื่อกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ครบแล้วให้กด Next จากนั้นรอระบบเช็คความถูกต้องสักครู่ หากไม่ผ่านให้ตรวจสอบการตั้งค่าอย่างละเอียดอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

 

   
1.5 หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่ในการโหลดเมล์ และการแจ้งเตือนเมื่อมีเมล์เข้า สามารถเลือกตั้งค่าได้ตามความต้องการครับ ในส่วนของการ Add email account ก็จะสิ้นสุดในขั้นตอนนี้
   
2. กรณีเพิ่ม account ที่ 2 เข้าไปในเครื่อง
2.1 ออกจาก inbox ของ mail account แรก โดยเลือกที่ชื่อโดเมน แล้วไปที่เมนู Option > Add account จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ 1.1-1.5

 

   
กรณีต้องการแก้ใขการตั้งค่าให้เข้าไปที่อีเมล์ที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก Option > More > Account settings เลือกแก้ใขระหว่าง Incoming หรือ Outgoing settings

 

   

 

   

 

   

Powered By